Opis projektu

Nazwa projektu: 

„Opracowanie oraz wdrożenie strategii wejścia firmy Villa Verde na rynki skandynawskie”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 3: Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu:    Villa Verde Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Szkotnik 9, 33-240 Żabno

Cele projektu:

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie strategii wejścia firmy Villa Verde na rynki skandynawskie i rozpoczęcie tam sprzedaży produktów ECL – Eco Candle Light (podgrzewaczy
z wymiennymi wkładami), a następnie pełnej gamy produktowej, poprzez zastosowanie doradztwa dotyczącego pozyskania nowych partnerów handlowych, wprowadzenie nowych narzędzi marketingowych w kontekście rynków docelowych oraz udział w targach branżowych, które  pozwolą na bezpośrednie nawiązanie kontaktów z dystrybutorami i odbiorcami oferowanych produktów.

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu zostanie wzmocniona konkurencyjność spółki Villa Verde na rynku międzynarodowym.

Nr Projektu: RPMP.03.03.02-12-0039/20

Koszty całkowite: 291 510,00 zł

Koszty kwalifikowane: 237 000,00 zł
Dofinansowanie: 118 500,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu:  28 lipca 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: 28 lipca 2022 r.

Villa Verde Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szkotnik 9, 33-240 Żabno tel.(14) 646 06 00,

NIP: 9930602459, REGON: 121069802
www.villa-verde.eu e-mail: info@villa-verde.eu

Call Now Button